Dnevnik /  26.09.2013.

Uz tehničke greške do cilja